Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website phonsenjose.nl. Door het gebruik van deze website stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

1. Informatie en advies:
De informatie op phonsenjose.nl is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat en actueel is, geven we geen garantie voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de verstrekte informatie is op eigen risico. Raadpleeg altijd een professionele deskundige voordat u beslissingen neemt op basis van de informatie op deze website.

2. Geen aansprakelijkheid:
Phonsenjose.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van of de toegang tot deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, inkomsten, winst of bedrijfsschade. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen, fouten, virussen of technische problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik van deze website.

3. Externe links:
Onze website kan links bevatten naar externe websites van derden. We hebben geen controle over de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of privacypraktijken van deze externe websites. Het gebruik van externe links is op eigen risico. Phonsenjose.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke externe links.

4. Intellectuele eigendom:
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van phonsenjose.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en audiovisuele materialen, zijn voorbehouden aan phonsenjose.nl, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van phonsenjose.nl.

5. Jurisdictie:
Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We raden u aan om regelmatig de meest recente versie van de disclaimer te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via reisverslagen@phonsenjose.nl. Bedankt voor uw bezoek aan phonsenjose.nl.

Datum: 17-7-2023